Podczas Sesji Rady Gminy Bolesławiec, która odbyła się 16 maja, uhonorowano Katarzynę i Piotra Boruckich. Małżonkowie wzięli ślub 50 lat temu i nieprzerwanie trwają w miłości i harmonii.

Państwu Boruckim, którzy otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, w uroczystości towarzyszyła najbliższa rodzina. Jubilatom gratulacje złożył również Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej. Nie zabrakło również głośnego „Sto lat”, odśpiewanego przez przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów.

Przodkowie Jubilatów wywodzą się  z polskich rodzin, które pod koniec XIX wieku wyemigrowały na Półwysep Bałkański, głównie do Bośni. Pan Piotr urodził się w 1945 r. jeszcze na terenie Bośni w miejscowości Lisznia, skąd w 1946 r. przyjechała do Polski jego rodzina, osiedlając się początkowo w Kraśniku Górnym, gdzie Pan Piotr uczęszczał do szkoły, a następnie w Krzyżowej na terenie sąsiedniej gminy Gromadka. Pani Katarzyna urodziła się w 1949 r. w miejscowości Osła w gminie Gromadka, gdzie osiedliła się jej rodzina po powrocie w 1946 r. z Bośni do Polski. Państwo Boruccy poznali się w 1967 r. na ślubie i weselu brata pana Piotra, gdzie pełnili zaszczytne role w orszaku młodej pary: pani Katarzyna była druhną, a pan Piotr drużbą. 3 lutego 1968 r. Państwo Boruccy zawarli ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gromadce. Odtąd młodzi małżonkowie, złączeni przysięgą małżeńską zamieszkali w Kruszynie. Jubilaci są rodzicami trojga dzieci – córki i dwóch synów oraz doczekali się czworga wnucząt: dwóch dziewczynek i dwóch chłopców.

Państwu Katarzynie i Piotrowi życzymy jeszcze wielu lat wspólnego, szczęśliwego życia oraz kolejnych jubileuszy.

Karolina Wieczorek