Gmina Bolesławiec charakteryzuje się malowniczą lokalizacją na granicy przedgórzu Izerskiego i Borów Dolnośląskich. Bory Dolnośląskie, rzeka Bóbr oraz liczne jeziora są miejscem wypoczynku oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także turystów, licznie odwiedzających te tereny.

Niewątpliwie interesującym punktem każdej wizyty w gminie są wszystkie wsie, wchodzące w jej skład. Na dzisiejszy obraz wsi dolnośląskiej składają się zachowane elementy historycznego zagospodarowania oraz współczesne obiekty. Ważnymi obiektami o walorach kulturowych, występującymi w niektórych wsiach są założenia rezydencjonalne. Zachowane dwory i parki reprezentują prowincjonalną odmianę architektury późnobarokowej (np. Ocice) i eklektycznej (np. Kruszyn). Charakterystycznym elementami niemal każdej wsi są kościół (niekiedy dwa - katolicki i ewangelicki), otoczone kamiennymi murami, w obrębie których zakładano cmentarze. Kościoły i cmentarze lokowano wyżej, przez co często dominują nad zabudową. Ich sylwetę uzupełnia starodrzew. Architektonicznie i te budowle posiadają proste formy akcentowane wieżą, przeważnie zwieńczoną ostrosłupowym dachem. Wyjątkiem jest kościół poewangelicki w Żeliszowie o nietypowym kształcie, tj. na planie owalu. Obiekty te mają często średniowieczne pochodzenie, konstrukcję murowaną, otynkowaną. We wsiach omawianego obszaru spotkać można drewniane oraz kamienne krzyże przydrożne, a także kamienne pomniki z czasów wojny francusko-pruskiej.

Na terenie gminy Bolesławiec występują 34 obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz 965 obiektów objętych wpisem do Wykazu Zabytków w Powiecie Bolesławieckim/Gmina Bolesławiec.