Co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, mające na celu uświadomienie wszystkim, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować, gdyż odgrywa wielką rolę w życiu człowieka a spadek jej zasobów niesie za sobą wielkie zagrożenie.

Z tej okazji uczniowie klas IV-VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku wybrali się na wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie wystawy znajdują się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku, który do 2011 r. zaopatrywał mieszkańców miasta w wodę pitną. Po rewitalizacji przekształcono go w ośrodek, w którym nowoczesne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki służą ukazaniu wody w różnorodnych aspektach. Trasa zwiedzania przeplata kilka ścieżek tematycznych, związanych z geografią, ekologią, czy historią. Można odkryć dzieje inżynierii wodnej, poznać działanie wielu wynalazków, dowiedzieć się, jak na przestrzeni wieków zmieniały się sposoby badania głębin. Ścieżka ekologiczna ma na celu zwrócenie uwagi na największe współczesne zagrożenia i zwiększać samoświadomość odwiedzających.

Po zwiedzaniu wystawy uczniowie udali się na zajęcia warsztatowe, gdzie mieli okazję wykonać własnoręcznie doświadczenia badające właściwości fizyczne wody. Mogli zaobserwować jak silne jest napięcie powierzchniowe wody, przekonać się o pojemności cieplnej wody oraz wykonać roztwory wodne różniące się stężeniem soli, a co za tym idzie i  gęstością. Wszystkie eksperymenty nie tylko były okazją do zdobycia cennej wiedzy o wodzie, ale też do rozwijania współpracy, gdyż tylko wspólne działanie gwarantowało efekt.

Po owocnie spędzonym czasie w Hydropolis, udaliśmy się do największego we Wrocławiu parku trampolin GOjump. Tam dzieci miały okazję wyszaleć się i nabrać pozytywnej energii. Była możliwość poskakania, pozjeżdżania, poćwiczenia równowagi oraz dla odważnych - wykonania salt i przewrotów do basenów z piankowych klocków.

Wycieczka była bardzo udana a dzieci wróciły do domu zadowolone i pełne wrażeń.

Anna Socha