Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze INFORMUJE, że termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 roku.