Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji "Rozbudowa ronda w miejscowości Kruszyn w ciągu drogi krajowej Nr 94 w celu włączenia drogi wojewódzkiej Nr 297 według nowego przebiegu w ramach zadania: "Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo-wschodniego obejścia Bolesławca".