15 marca na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniona została pełna wersja aplikacji eWniosekPlus wraz z pełną Instrukcją korzystania z aplikacji eWniosekPlus oraz filmami instruktażowymi.

Aby wypełnić wniosek o dopłaty należy się zalogować w aplikacji – rolnik musi podać trzy dane weryfikacyjne:

  1. numer identyfikacyjny – numer gospodarstwa,
  2. 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego – wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów,
  3. kwotę środków finansowych wypłaconą przez ARiMR jako ostatnią w 2017 roku (kwota ostatniego przelewu).

Następnie wypełnić wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok, dołączyć wymagane dokumenty, wysłać i wydrukować potwierdzenie.

Oświadczenia o braku zmian – kto będzie mógł skorzystać?

Ułatwieniem dla rolników wprowadzonym w tym roku jest „oświadczenie o braku zmian”, które składa się zamiast całego rozbudowanego wniosku. Oświadczenie to należało złożyć do 14 marca 2018 r. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia rolnik będzie musiał złożyć nowy wniosek o przyznanie płatności na rok 2018. Planowane są szkolenia oraz spotkania informacyjne o zasadach przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018, w tym zasad wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek.

ARMIR