28 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku odbyły się Potyczki Językowe dla klas 4 – 6 oraz przedstawienie, w którym uczniowie klasy 7 z dozą humoru pokazali możliwe komplikacje i nieporozumienia w różnych życiowych sytuacjach, wynikłe z braku znajomości języków obcych.

Tematem przedstawienia był wyjazd na międzynarodowy obóz. Niektórzy uczestnicy sądzili, że nie trzeba pilnie uczyć się języków, bo przecież mamy różne nowoczesne pomoce, a ostatecznie zostaje „język migowy” czyli gesty i mowa ciała. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili perypetie młodego uczestnika obozu, który bezskutecznie próbował umówić się na randkę z piękną Włoszką. Ostatecznie zmuszony był skorzystać z pomocy koleżanki, która bez problemu nawiązała rozmowę. Pod koniec zabawy wszyscy uczniowie wzięli udział w teście znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

Drugą częścią obchodów były Potyczki Językowe – Test znajomości elementów kultury Wielkiej Brytanii. Drużyny z klas 4 – 6 rozwiązywały zadania i quizy. Uczniowie wykazali się znajomością podstawowych informacji nt. państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii, ich geografii, polityki, zabytków oraz słynnych miejsc. Podjęli się też wyzwań na czas „challenges” w szybkim przeliterowaniu trudnych angielskich słówek, przetłumaczeniu przysłów oraz mini teście na skojarzenia elementów związanych z głównymi świętami. Wyścig po pierwsze miejsce był bardzo wyrównany, ostatecznie najlepsza okazała się drużyna z klasy 6. Zwycięzcom gratulujemy!

Chciałybyśmy również podzielić się dobrą informacją: od tego roku szkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku został formalnie wpisany na listę szkół – kandydatek oczekujących na przyjęcie do międzynarodowej sieci szkół Unesco Associated Schools Project – ASPnet. Staż trwa dwa lata i po jego pomyślnym ukończeniu jako Szkoła Stowarzyszona Unesco będziemy mogli brać udział w  projektach międzynarodowych oraz wymianach szkolnych. Możliwość nawiązania współpracy z młodymi ludźmi z różnych krajów z pewnością będzie najlepszą motywacją do nauki języków obcych.

Monika Janek, Iga Mularska