7 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu odbyły się  Warsztaty Konsultacyjne w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport (ASM), w których uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach

Warsztaty są elementem Rozgrzewki, czyli drugiego etapu Turnieju ASM, a ich celem jest wypracowanie Planu Treningowego dla szkoły. Jednym z uczestników był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach. Jest to już kolejny projekt, w którym aktywnie  uczestniczymy, promujący zdrowy styl życia.

Plan Treningowy to zestaw skutecznych w realizacji działań, zwiększających poziom codziennej aktywności fizycznej uczniów. Z 49 placówek biorących udział w programie, do kolejnego etapu przejdzie 30, których Plany Treningowe w największym stopniu będą spełniały założenia Aktywnych Szkół Multisport.

Chcemy, by uczniowie mieli energię do działania i chęć do nauki, byli samodzielni i nie bali się stawiać czoła codziennym wyzwaniom, również poza szkołą. Powiedzenie „ruch to zdrowie”, należy rozumieć już nie tylko w kontekście poziomu odporności dziecka, ale też w trosce o jego prawidłowy rozwój, zdolności poznawcze i optymalną pracę młodych mózgów. Te cele przyświecały nam, gdy przystępowaliśmy do projektu Aktywnych Szkół Multisport.

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu w pełni zaspokoiło nasze oczekiwania. Cieszy nas wysoka frekwencja podczas organizowanych  tam warsztatów konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele kadry pedagogicznej szkoły w Ocicach, Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Edyta Kordys, trener UKS ,,Sokół” Ocice, pan Grzegorz Ruciński  oraz  Radna Gminy Bolesławiec, pani Bożena Długosz, która reprezentowała władze lokalne. Nie mogło zabraknąć najważniejszego ogniwa tych sportowych manewrów, czyli samych uczniów, którzy, wspierając organizację warsztatów, promowali słuszną ideę Wolontariatu.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych powstał wszechstronny Plan Treningowy, odnoszący się zarówno do funkcjonowania samej szkoły, jak i jej najbliższego otoczenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy zmieniać świat dzieci na lepszy.

Agnieszka Michalczuk