Najważniejsze informacje dotyczące zbiórki odpadów biodegradowalnych:

  1. Do pojemnika na bioodpady można wrzucać: organiczne odpady ogrodowe tj.: liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki oraz odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych tj.: odpadki kuchenne, obierki z jarzyn, owoców, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, skorupki jajek.
  2. Bioodpady umieszczamy luzem w brązowych pojemnikach lub w workach biodegradowalnych - na worku musi być napis który jednoznacznie będzie na to wskazywał. Inne worki nie będą odbierane.
  3. Do pojemnika na bioodpady nie wrzucamy: surowego mięsa,  zepsutej żywności, padliny, drewna poremontowego, kości, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, soku, odchodów zwierzęcych, niedopałków z papierosów, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt, piasku i sorbentu dla kotów.

 

Stefan Łucki