W dniach od 8 marca do 6 kwietnia 2018 roku odbyło się wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn.

Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec w pokoju nr 4, w godzinach pracy urzędu. 

W dniu 5 kwietnia 2018 roku w Domu Ludowym w Kruszynie, ul. Główna 8A, Kruszyn, w godz. 15.00 - 16.00 odbyła się dyskusja publiczna nad zaproponowanymi w projekcie rozwiązaniami.

Ewentualne uwagi można kierować na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do 23 kwietnia 2018 roku.

Paweł Stadnicki