O tym, jak istotnym elementem we współczesnej szkole jest działalność w obszarze promocji zdrowego stylu życia, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ocicach na stałe wpisała się już zasada, iż szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do świadomego podejmowania działań i dokonywania pozytywnych zmian. Docenieniem pracy całej społeczności w tej dziedzinie było przyznanie placówce w listopadzie 2017 roku certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie”. W ten sposób znalazła się ona w grupie szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Miłą tego konsekwencją, poza samym certyfikatem, jest możliwość zaprezentowania się przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach na konferencji pod hasłem: "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie”, organizowanej pod koniec marca przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Jako jedna z pięciu placówek Dolnego Śląska, szkoła została zaproszona do przedstawienia  swoich dobrych praktyk oraz dokonania swoistego podsumowania poczynań w obrębie propagowania zdrowego stylu życia.

Cieszymy się, iż konsekwentna i zaangażowana postawa społeczności szkolnej w dziedzinie prozdrowotnej została doceniona przez wrocławski DODN, dzięki czemu będziemy mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem oraz wymiany spostrzeżeń  z innymi szkołami.

Edyta Sienkiewicz