IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 10

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważność: od godz. 01:00 dnia 25.02.2018 do godz. 09:00 dnia 01.03.2018

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimaln¹ w nocy od -18°C do -15°C.  W dzień temperatura maksymalna od -10°C do -7°C. Wiatr od 10 km/h do 15 km/h, pó³nocno-wschodni.

Prawdopodobieństwo wyst¹pienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.