Miło nam poinformować, że ruszyła rekrutacja do przedszkoli publicznych i do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec nr 314/18 z dnia 25-01-2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec

I etap rekrutacji trwa od 05.02.2018 r. do 02.03.2018 r.

II etap rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca) od 23 kwietnia do 07.05.2018 r.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty przedszkoli i szkół w Gminie Bolesławiec. Pełną informację uzyskacie Państwo na stronach internetowych lub telefonicznie bezpośrednio u dyrektorów niżej wymienionych placówek:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach
Bożejowice 1, 59-700 Bolesławiec
www.spbozejowice.edupage.org
tel. 757897712

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku
Brzeźnik 67, 59-700 Bolesławiec
www.spbrzeznik.edupage.org
tel. 757301605

Szkoła Podstawowa w Dabrowie Bolesławieckiej
Dąbrowa Bolesławiecka 43, 59-700 Bolesławiec
www.spdabrowabl.edupage.org
tel. 757369927

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym
Kraśnik Dolny 45, 59-700 Bolesławiec 
www.spkrasnik.edupage.org
tel. 757369929

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie
ul. Kasztanowa 1, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec
www.szkolawkruszynie.edupage.org
tel. 757321491

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach
Ocice 55, 59-730 Nowogrodziec
www.spocice.edupage.org
tel. 757361245

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu
ul. Leśna 9, Trzebień
59-700 Bolesławiec
www.sptrzebien.edupage.org
tel. 757365586

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec
www.spzeliszow.edupage.org
tel. 757843293

Anna Rudzik