Rok 2017 zapoczątkował program gruntownej rewitalizacji i modernizacji obiektów znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym. W pierwszej kolejności, wyremontowane zostały trzy budynki komunalne: dwa położone w Kruszynie i jeden w Lipianach

W trzecim kwartale 2017 roku zostały zakończone roboty remontowe budynku nr 17 położonego w Lipianach. Prace obejmowały wymianę poszycia dachowego oraz remoncie elewacji budynku. Wykonawcą inwestycji była firma ŻURAW Pana Mieczysława Żurawia z Tomaszowa Bolesławieckiego, a koszt robót wyniósł 117 000,00 zł.  

W kolejnym kwartale, wykonany został remont budynków komunalnych położonych we wsi Kruszyn przy ulicy Lipowej 26 i Morwowej 6. Zgodnie z projektem budowlanym, wykonano wymianę stolarki drzwiowej i okiennej , wymianę poszycia dachowego, ocieplenie i remont elewacji oraz remont klatek schodowych. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Pana Rafała Tomczyka z Otoku, który ostatecznie wykonał prace za 810 620,00 zł

Również pod koniec roku 2017, zostały zakończone prace rozbiórkowe i budowlane przy budynkach mieszkalnych w Kruszynie, które równolegle prowadziła firma Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie Pana Rafała Tomczyka z Otoku. Roboty polegały na wyburzeniu starego zniszczonego obiekt wraz z przyległą zabudową, w miejsce którego zostały wybudowane dwa budynki z zespołem komórek lokatorskich oraz garaży. Dodatkowym zadaniem kończącym inwestycję było zagospodarowanie terenu obejmujące wytyczenie nowej drogi wewnętrznej, chodników i parkingów. Inwestycja zgodnie z umową wyniosła 672 434,00 zł.

Prace remontowo-budowlane na opisywanych obiektach nie należały do najłatwiejszych, gdyż zarówno budynek w Lipianach jak i budynki w Kruszynie są zasiedlone przez najemców. O ile prace w Lipianach skupiały się na zewnętrznej części budynku i nie były tak uciążliwe dla jego lokatorów o tyle szerszy zakres robót budowlanych w Kruszynie był bardziej uciążliwy dla mieszkańców jak i samego wykonawcy. 

Wójt Gminy Bolesławiec serdecznie dziękuje wszystkim lokatorom oraz mieszkańcom budynków sąsiednich za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie realizowanych zadań remontowych. Jednocześnie przekazuje do użytkowania najemcom lokali komunalnych budynki o podwyższonym standardzie.  

Maciej Burniak