W dniach od 22 stycznia do 16 lutego 2018 roku odbędzie się wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik.

Wyłożenie to odbędzie się w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec w pokoju nr 4. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy urzędu.

W dniu 13 lutego 2018 roku w Domu Ludowym w Brzeźniku, Brzeźnik 37, w godz. 15.00 - 16.00 przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Ewentualne uwagi kierować można na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do dnia 5 marca 2018 roku.

Paweł Stadnicki