Działania  innowacyjne od kilku lat zajmują ważne miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym. Zostały opracowane na podstawie założeń do reformy systemu edukacji. Przeznaczone początkowo dla klas starszych, od ubiegłego roku dotyczą również młodszych uczniów.

Tygodnie Dziecięcej Twórczości - to tytuł i jednocześnie motto naszych działań.

Przez realizację treści innowacyjnych, w czasie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, stosując ciekawe formy pracy, metody aktywne, spodziewamy się wyzwolić w uczniach nowy potencjał, który pozwoli odkryć wiele uzdolnień i talentów. Wdrażając do stosowania nabytych w czasie lekcji umiejętności w praktyce, chcemy zainteresować dzieci różnymi formami aktywności. 

Zaplanowaliśmy cykl zajęć, podczas których uczniowie będą mogli wykazać się w niekonwencjonalny sposób wiedzą matematyczną, przyrodniczą, informatyczną ale też umiejętnościami, plastycznymi i muzycznymi.

Innowacje składają się  z Tygodnia z Tabliczką Mnożenia, Tygodnia z Naszą Szkołą, Tydzień Fatimski, Tygodnia Bezpiecznego Internetu, Tygodnia Ekologicznego, Turnieju matematyczno-sprawnościowego, Tygodnia z poezją, Tygodnia z ortografią, Tygodnia z Unią Europejską i Tygodnia Talentów.

We wrześniu odbył się Tydzień z Tabliczką Mnożenia. Uczniowie mieli okazję do utrwalenia tabliczki  w ciekawy sposób. W klasach po różnorodnych grach i zabawach z mnożeniem, odbyły się egzaminy. Można było uzyskać tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas wzięli udział w konkursie o tytuł Szkolnego Mistrza Tabliczki Mnożenia. W tym roku szkolnym tytuł Mistrza  uzyskał Piotr Częstochowski z klasy VII. Wicemistrzami zostali: Marcel Kapusz - klasa V, Łukasz Decyk - klasa IV, Oliwia Greniuk - klasa VI.

Tabliczka mnożenia została również wykorzystana do twórczości plastycznej.

W konkursie na plakat pt: "Tabliczka w roli głównej" laureatami zostali: klasa IVI miejsce - Natalia Deberna. II miejsce - Aleksandra Torończak, Kornelia Szostok, III miejsce - Łukasz Decyk; klasa V I miejsce - Oktawian Minarski, II miejsce - Agata Milowska, III miejsce - Martyna Popek; klasa VI I miejsce - Oliwia Greniuk. II miejsce - Eryk Jadczyk, III miejsce - Jagoda Czarnota; klasa VII I miejsce - Aleksandra Balińska, II miejsce - Małgorzata Paszko, III miejsce - Michał Mazur.

W ostatnim dniu z tabliczką, uczniowie - najlepsi Eksperci, utworzyli Patrol, który wędrując po naszej szkole przepytywał pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia. Wszyscy pytani otrzymali pamiątkowe emblematy Eksperta.

Kolejny miesiąc to kolejne wyzwanie i Tydzień z Naszą Szkołą. Dzień Edukacji Narodowej stał się inspiracją do wielu działań dotyczących szkoły. Uczniowie mieli okazję do utrwalenia historii szkoły oraz  do zapoznania się z  bieżącymi  istotnymi dla szkoły faktami. Ponadto zaprezentowali swoje umiejętności w różnorodnych konkursach.

W tym roku został zorganizowany Konkurs  o tytuł Mistrza Kaligrafii, Konkurs plastyczny „ Makieta nowej szkoły” oraz Turniej Klas „ Nasza Szkoła”. Oto rozstrzygnięcia poszczególnych konkursów: konkurs plastyczny „Makieta nowej szkoły” (praca grupowa) I miejsce Oliwia Miżdal, Aleksandra Balińska, Wiktor Szymański - klasa VII, II miejsce Oliwia Greniuk, Wiktoria Domoracka, Patrycja Miżdal - klasa VI, III miejsce Aleksandra Ferlewicz, Agata Miłowska, Oktawian Minarski klasa V, IV miejsce Kornelia Szostok, Natalia Deberna, Klaudia Wojtas - Klasa IV. Turniej Klas "Nasza Szkoła" w kategorii Eksperci: I miejsce - klasa VII. II miejsce - klasa V. III miejsce - klasa VI. IV miejsce - klasa IV. W kategorii Sportowcy - I miejsce - klasa VII. II miejsce - klasa IV. III miejsce - klasa VI. IV miejsce - klasa V, Kibice, I miejsce - klasa IV i  klasa VI. II miejsce - klasa V. III miejsce - klasa VII.  Po posumowaniu wszystkich konkurencji w ogólnej klasyfikacji I miejsce zajęli uczniowie klasy VII, II miejsce - uczniowie klas IV i VI. miejsce III klasa V.

Konkurs  o tytuł Mistrza Kaligrafii wyłonił zwycięzcę, którym została uczennica klasy VI - Patrycja Miżdal. Wicemistrzami to Patryk Szostok –klasa V, Kornelia Szostok – klasa IV, Ewelina Sawicka – klasa VII.

Poprzez różnorodne działania w trakcie Tygodni Twórczości  uczniowie potrafią zbierać i gromadzić materiały i informacje, pracować w grupie, brać udział w planowaniu oraz wykazują poczucie odpowiedzialności za wynik drużyny.

Poznają swoje zdolności i uczą się je doskonalić. Rozwijają swoją wyobraźnię, twórczo wyrażają swoje emocje.

W kolejnych miesiącach czekają na naszych uczniów nowe twórcze wyzwania.

Elwira Szostak