IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 106

Zjawisko/Stopień  zagrożenia: Roztopy/1

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 30.12.2017 do godz. 24:00 dnia 31.12.2017

Przebieg: Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C do 9°C. Okresami wystąpił opady deszczu, do 5 mm, powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 60 km/h, jedynie w nocy 30/31.12 z porywami do 75 km/h, z po³udniowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wyst¹pienia zjawiska: 80%

Uwagi: Obowiązuje do godz.03:00 dnia 31.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 105 na SILNY WIATR/1 wydane o godz.12:54 dnia 30.12.2017.