Publikujemy pismo, przekazane przez Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Bolesławcu - st. chor. szt. Roman Gałuszka, w sprawie sposobu postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez żołnierza lub członka personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych  na terytorium RP.