IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 87
Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Intensywne opady œniegu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Wa¿noœæ: od godz. 09:00 dnia 19.11.2017 do godz. 09:00 dnia 20.11.2017
Przebieg: Na obszarze powyżej 500 m n.p.m. prognozuje siê wyst¹pienie opadów œniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm. Najintensywniejsze opady œniegu wyst¹pi¹ w zachodniej po³owie regionu. Równocześnie okresami będą występowały porywy wiatru do 65 km/ h mogące lokalnie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.