W minioną środę, 15 listopada, przedstawiciele Gminy Bolesławiec w składzie: Roman Jaworski – Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, Iwona Przybylska – Sekretarz Gminy Bolesławiec, Łukasz Zwolski – Starszy Informatyk oraz Jarosław Babiasz – Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnejuczestniczyli w Konferencji organizowanej w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt realizuje Gmina Miejska Bolesławiec w partnerstwie z: Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Nowogrodziec, Gminą Osiecznica, Gminą Sulików, Gminą Warta Bolesławiecka oraz Gminą Zagrodno zlokalizowanych na terenie powiatu bolesławieckiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego.

Głównym tematem konferencji było omówienie poszczególnych zadań zaplanowanych  w projekcie, w tym opis planowanego wdrożenia Systemów Dziedzinowych oraz  Systemu Informacji Przestrzennej.

Realizację projektu zaplanowano na 2018 r., a jego łączna wartość wynosi 15 777 367, 97 zł, z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 85%. Wartość części projektu przypadającej na Gminę Bolesławiec wynosi 2 380 085,10 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), którym objętych zostanie 10 gmin. W jego ramach zostaną wprowadzone zaawansowane e-usługi świadczone za pośrednictwem Internetu. Realizacja projektu ułatwi komunikację pomiędzy mieszkańcami, inwestorami, służbami bezpieczeństwa publicznego a administracją publiczną. Dotychczas urzędy gromadząc  informacje prowadziły liczne rejestry i spisy, obsługiwane wieloma oprogramowaniami, często w obrębie jednego urzędu. Prezentowany system ma to zmienić, uprościć a przede wszystkim nie dublować, usprawniając proces administracyjny, decyzyjny i inwestycyjny.

Jarosław Babiasz