W związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów, powstałym w wyniku silnych wiatrów Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski w dniu 10 listopada 2017r. podjął decyzję o zakazie wstępu do lasu w następujących leśnictwach: Gradówek, Ubocze, Łupki, Czernica, Lubomierz, Maciejowiec, Płoszczyna i Siedlęcin.

Szczegółową informację na temat zakazu wraz z mapą poszczególnych leśnictw można znaleźć na stronie Nadleśnictwa Lwówek Śląski pod adresem:

http://www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/okresowy-zakaz-wstepu-do-lasu-na-terenie-nadlesnictwa-lwowek-slaski .