30 października był dniem bardzo oczekiwanym przez uczniów klas I i II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu.  W tym dniu rozegrany został bowiem Turniej Piłki Nożnej, w którym jednocześnie uczniowie zdobywali sprawność „piłkarza” w ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek.

Program realizowany jest  przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wspierany merytorycznie przez Akademię Wychowania Fizycznego, a merytorycznie i finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Dzieci w trakcie roku mają do zdobycia 6 sprawności: rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane są na nabycie umiejętności, które pozwalają zdobyć poszczególne sprawności. 

Do zdobycia sprawności „piłkarza” dzieci z naszej szkoły przygotowywały się już od września (zarówno chłopcy jak i dziewczynki), biorąc między innymi udział w Gali Piłki Nożnej w Ocicach, gdzie zdobyli III miejsce. Uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoły i grały systemem „każdy z każdym”. Przed rozgrywkami omówione zostały zasady fair play. Okazało się ku radości wszystkich opiekunów i gości, że dzieci wiedzą na czym polega zasada czystej gry i stosują ją podczas rozgrywek. Obyło się więc bez kontuzji i rozpaczy po przegranym meczu. Na rozgrywki została zaproszona sołtys Trzebienia - pani Małgorzata Zoryło, która wręczyła dzieciom medale i słodycze.

Pani Małgorzata opowiedziała także o sukcesach swojego syna, absolwenta naszej szkoły, który obecnie gra i trenuje  w piłkarskim  klubie sportowym WKS Śląsk Wrocław U16. Julian ciężko pracował na swój sukces już od najmłodszych lat. Jak widać sumienną  pracą i poświęceniem dzieci i rodziców można osiągnąć bardzo wiele pochodząc nawet  z tak małej miejscowości jak nasza. Jesteśmy pewni, że sukces Julka i program Sprawny Dolnoślązaczek zmotywuje dzieci do większego uaktywnienia sportowego.

Na zakończenie rozgrywek wychowawczynie klas wręczyły dzieciom tak bardzo oczekiwane wlepki „piłkarza”.

Grażyna Stępka, Ewa Parzygnat