Podczas Sesji Rady Gminy Bolesławiec 27 października wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP. Otrzymali je Stanisława i Adolf Różniccy, którzy są małżeństwem już pół wieku.

Uroczystość ta to zawsze wzruszająca chwila – nie tylko dla jubilatów, ale także towarzyszących im członków rodziny a także władz Gminy, radnych i sołtysów. To bowiem na ich oczach wracają wspomnienia początków znajomości opowiadane przez Barbarę Sitną – pracownika Urzędu Gminy oraz ilustrowane zdjęciami z dnia ślubu.

A jest to piękna historia – Państwo Różniccy poznali się bowiem na zabawie tanecznej w świetlicy w Bożejowicach. Znajomość ta zaowocowała zawarciem ślubu cywilnego 21 stycznia 1967 r. i dzień później – ślubu kościelnego. Państwo Różniccy są rodzicami dwójki dzieci – córki i syna oraz dziadkami pięciorga wnucząt – 1 dziewczynki i  4 chłopców. Warto podkreślić, że małżonkowie są nadal aktywni zawodowo, a łączą ich także wspólne pasje, jak choćby czytanie książek.

Medale przekazał jubilatom Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej, dla którego Państwo Różniccy są sąsiadami. Nie zabrakło także „Sto lat” czy życzeń od władz gminy oraz radnych. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego list gratulacyjny na ręce małżonków przekazał także Wójt Gminy.

Państwu Stanisławie i Adolfowi życzymy jeszcze wielu lat miłości i szacunku, gratulując tak wspaniałego jubileuszu.

Karolina Wieczorek