IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
OSTRZEŻENIE Nr 83
Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Wa¿noœæ: od godz. 00:00 dnia 29.10.2017 do godz. 14:00 dnia 29.10.2017
Przebieg: Prognozuje siê wyst¹pienie opadów deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów od 25 mm do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wyst¹pienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.