20 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie odbyła się bardzo ważna uroczystość dla tutejszej szkoły. Tego dnia świętowała ona bowiem swoje 70 urodziny. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji.

70 lat temu w Kruszynie powstała placówka oświatowa. Początkowo zatrudniała ona jedynie kilku nauczycieli, warunki, w jakich uczyły się dzieci, znacznie odbiegały od dzisiejszych standardów. Jednak już wtedy w szkole czuć było tę rodzinną atmosferę, która panuje w niej do dziś.

Wiele ciepłych słów na temat placówki powiedział Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, który wręczył z tej okazji Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie – Dariuszowi Kunaszko list gratulacyjny. Wójt mówił, jak wiele działań przez wiele lat zostało podjętych, by dziś szkoła była w takiej kondycji, w jakiej się znajduje. Podkreślił on wielokrotnie rolę nauczycieli, dyrektorów, rodziców oraz władz, które wspierały zawsze oświatę. W podobnym tonie wypowiadał się poprzedni Wójt - Kazimierz Gawron.

O tym, jak wyglądała placówka, przekonać się można było podczas prezentacji multimedialnej, przedstawionej przez Dyrektora. W części artystycznej przybliżyli ją także obecni uczniowie, którzy zafundowali widzom swoistą retrospekcję. Z historią szkoły zapoznać się można również przez wydaną przez Gminę Bolesławiec „Monografię Szkoły Podstawowej w Kruszynie”, która jest pięknym świadectwem 70-ciu lat pracy i zaangażowania w rozwój oraz nauczanie młodych ludzi i zapewne pozostanie wspaniałą pamiątką [folder w wersji elektronicznej pobrać można na dole strony].

Jubileusz był także wspaniałą okazją do podziękowań. Z tej okazji przyznane zostały Honorowe OSKARY, symbolizujące uznanie przez społeczność szkolną wkładu w rozwój szkoły. Otrzymali je Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, jego Zastępca – Roman Jaworski, Sekretarz Gminy – Iwona Przybylska, Skarbnik – Franciszek Popek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bolesławiec – Grażyna Łucka, dawne dyrektorki szkoły – Stanisława Kwiatkowska i Beata Domerecka, były Wójt Gminy – Kazimierz Gawron, pracownik tutejszej biblioteki – Grażyna Wężyk, wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców – Rafał Janiec, działający na rzecz szkoły – Sebastian Zielonka, Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie i Łaziskach oraz Koło Łowieckie Cyranka. Wyróżnienia otrzymali oni z rąk Dyrektora oraz Przewodniczącego Rady Rodziców – Radosława Piotrowskiego.

Następnie głos zabrał Lech Stempel – wojewódzki koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, który mówił o zaangażowaniu szkoły w działania profilaktyczne. Wręczył ona także certyfikat.

Z okazji jubileuszu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie ogłosił kilka konkursów oraz zorganizował zajęcia historyczne, poświęcone najbliższemu regionowi. Podczas jubileuszu wręczone zostały nagrody zwycięzcom. I tak w konkursie literackim laureatami zostali Julita Jaworska, Jakub Pankiewicz, Zuzanna Samsonowicz, Antoni Erens, Oliwia Marks i Szymon Błędniak; w konkursie plastycznymAntoni Erens, Oliwia Marks oraz Zuzanna Samsonowicz; w konkursie informatycznym na projekt znaku graficznego – Antoni Erens. Wszyscy otrzymali nagrody z rąk Dyrektora, Wójta, Zastępcy Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec – Bogusława Uzieja.

Na zakończenie głos zabrał Dariusz Kunaszko który jeszcze raz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację święta. Później, jak na urodziny przystało, nadszedł czas na tort.

Piątkowy jubileusz był okazją do wspomnień, a te po zakończeniu części oficjalnej towarzyszyły zwiedzającym szkołę gościom. Poczęstunek na tę okazję przygotowały KGW Kruszyn i KGW Łaziska.

Karolina Wieczorek

Monografia Szkoły Podstawowej w Kruszynie - PDFMonografia Szkoły Podstawowej w Kruszynie.pdf (25,87MB)