13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski nagrodził tych dyrektorów oraz nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2016/2017 w sposób szczególny wykazali się w swojej pracy.

Jako pierwszy głos zabrał włodarz gminy, który podkreślił rolę dyrektorów i nauczycieli oraz podziękował im za ich pracę. Później przed zebranymi wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku.

Jako pierwsi nagrodzeni zostali trzej dyrektorzy gminnych szkół, którzy w ubiegłym roku szkolnym zdobyli wysokie osiągnięcia w pracy i podejmowali działania na rzecz rozwoju oświaty w gminie, a są to Małgorzata Cołokidzi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku, Lilla Liszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej oraz Arkadiusz Kruszelnicki – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej Nagrodę Wójta Gminy Bolesławiec przyznano również 7 nauczycielom – Małgorzacie Jarczyńskiej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach), Monice Nowińskiej i Grzegorzowi Szylinowi (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku), Marioli Kojder (Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej), Renacie Balińskiej-Piecyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym), Marzannie Gal (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie) oraz Agnieszce Kamińskiej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie).

Nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania przekazał im Wójt – Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej.

Była to również okazja, by swoje nagrody przyznali wszyscy dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, którzy tym samym nagrodzili tych, którzy w szczególny sposób pracowali na rzecz swoich szkół.

Podziękowano również wszystkim dyrektorom oraz małym artystom za ich występ.

Karolina Wieczorek