Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw są przygotowania, podczas których dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: „Hasło dnia”, „Marmur” oraz „Matematyczne spacery”. Potem jest już 29 września, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów.

W tym roku Szkoła Podstawowa w Trzebieniu - już po raz trzeci włączyła się do akcji. Hasło przewodnie brzmiało: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” . Dla zróżnicowania działań – w przeciwieństwie do ubiegłego roku – tabliczkę zdawali tylko uczniowie a nie rodzice i mieszkańcy Trzebienia.

W piątkowy poranek, 29 września,  pani Danuta Płocharczyk-Pryka, koordynatorka przedsięwzięcia,  zapoznała uczniów z ideą obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Głównym celem było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia matematyki oraz przypomnienie tabliczki mnożenia w nietypowy, przyjazny sposób . Konkurs polegał  na udzieleniu poprawnych odpowiedzi,  sprawdzających znajomość tabliczki mnożenia. Każda klasa począwszy od trzeciej do siódmej przystąpiła do egzaminu pisemnego na losach. Uczeń wybierał los z trudnymi przykładami mnożenia i  po upływie czterech minut kończył egzamin. Potem Komisja Egzaminacyjna zbierała losy, sprawdzała odpowiedzi i ustalała kto zdał egzamin. Pozostali uczniowie ozdabiali logo ŚDTM i wspólnie rozwiązywali wybrane łamigłówki. Następnie Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu. Uczniowie, którzy zdali otrzymali legitymację MT EXPERT i wykonali pamiątkowe zdjęcia.

Do egzaminu przystąpiło 60 uczniów z  kl. III- VII , a 44  zdobyło zaszczytny tytuł MT EXPERTA.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia sprawiły uczniom  wiele przyjemności,  uświadomiły przydatność tabliczki mnożenia w życiu codziennym.

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Komisji Egzaminacyjnej i wszystkim uczestnikom.

Danuta Płocharczyk-Pryka