7 października w Teatrze Starym swój jubileusz obchodził Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. Były prezenty, wspomnienia, odznaczenia i oczywiście część artystyczna.

Przybyli tłumnie na jubileusz goście mogli obejrzeć krótką prezentację multimedialną zdjęć Zespołu oraz chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków „Jutrzenki”.

Po chwili na scenie zaprezentowali się jubilaci w bloku polskim. Zatańczyli oni polonezy oraz zaśpiewali pieśni Dolnego i Górnego Śląska. Goście zaśpiewali jubilatom również "Sto lat". Zanim przyszedł czas na blok utworów bałkańskich – przed publicznością zaprezentowali się gościnnie zaprzyjaźnione zespoły MikraSmolniczanie oraz Brzykowianie.

70-lecie istnienia Zespołu było również okazją do wręczenia odznaczeń i dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazał Wicewojewoda Dolnośląski – Kamil Zieliński w asyście Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego, Wójta Gminy Bolesławiec - Andrzeja Dutkowskiego, Prezydenta Miasta Bolesławiec - Piotra Romana oraz Etatowego Członka Zarządu Powiatu Bolesławiec - Stanisława Chwojnickiego. I tak odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymali Rozalia Kulesza, Anna Kumosz, Bernada Cieślak, Helena Strzelczak, Jadwiga Kowalska, Krystyna Kostulska oraz Adam Świątek. Natomiast dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczono Krystynie Cempurze, Annie Ferlewicz, Annie Zielonce, Zofii Michalskiej, Iwonie Skoblińskiej, Zofii Wójcik oraz Józefowi Grabowskiemu.

Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” otrzymał także Nagrodę Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Nie zabrakło także innych prezentów. Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski ufundował Zespołowi sprzęt nagłaśniający, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman - czek na tysiąc złotych, a wielu innych gości przekazało kwiaty, listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki.

Po wystąpieniu licznych gości oraz ogromnej liczbie pięknych życzeń "Jutrzenka" pożegnała się z publicznością muzyczno-tanecznie. Podczas całego jubileuszowego spotkania nie zabrakło owacji na stojąco i próśb o bis.

Pozostaje nam życzyć Gminnemu Zespołowi Pieśni i Tańca "Jutrzenka" kolejnych jubileuszy i zacytować Wicewojewodę Dolnośląskiego, życzącego mu nie stu, a minimum 150 lat.

Karolina Wieczorek