Gmina Bolesławiec przystąpiła do realizacji zadania polegającego na zmianie sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 54 700 zł i pożyczkę w wysokości 54 700 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach zadania Gmina wykonała remont kotłowni i składu opału, a mianowicie zamontowano nowy kocioł na olej opałowy wraz z instalacją oraz wykonano magazyn oleju.

Zadanie zrealizowane zostało w okresie lipiec – sierpień przez firmę DECO CLEAN ENERGY Sp. z.o.o. z siedzibą przy ulicy Parkowej 11, 55 – 095 Siedlec, za kwotę 218 940 zł. brutto. 

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

Anna Piaseczna