W dniach 26-28 września odbył się obóz naukowy w Szczecinie, w ramach projektu Wrota Historii Regionalnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Solidarni Razem, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt dedykowany jest uczniom szkół podstawowych w Polsce, którzy posiadają wybitne uzdolnienia historyczne i humanistyczne, jak również uczestniczyli w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, olimpiadach i kołach zainteresowań. Ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie zostało zaproszonych 10 uczniów do udziału w obozie naukowym.

W siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni Razem” i  NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie odbyły się warsztaty specjalistyczne oraz spotkania ze świadkami historii. Podczas pierwszego dnia pobytu uczniowie spotkali się ze świadkami wydarzeń i czołowymi postaciami opozycji antykomunistycznej m.in. z Panem Mieczysławem Jurkiem, Panem Władysławem Diakunem, Panem Zbigniewem Zalewskim, Panem Arturem Gałęskim oraz ekspertem z IPN Panem Michałem Siedziako, który wygłosił wykład o sytuacji politycznej w Polsce w okresie PRL. Natomiast świadkowie historii wprowadzili uczestników w świat Solidarności lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Popołudniu uczestnicy wyruszyli na zwiedzanie Szczecina oraz do Muzeum Techniki, gdzie mogli podziwiać zabytki motoryzacji w nowoczesnym muzeum multimedialnym. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Panią Zofią Komołowską żoną śp. Longina Komołowskiego, która zaprezentowała pamiątki rodzinne, materiały archiwalne z lat 80-tych oraz przybliżyła postać męża, który był wybitnym działaczem opozycji antykomunistycznej w regionie, wicepremierem oraz ministrem w rządzie Jerzego Buzka, człowiekiem zaangażowanym społecznie na rzecz Polonii i osób niepełnosprawnych.

Obóz naukowy był miejscem gdzie uczniowie zgłębili i poszerzyli swoją wiedzę z historii najnowszej oraz poznali swoich rówieśników biorących udział w projekcie z innych regionów Polski m. in. z Nowogardu.

Dariusz Kunaszko