Sołtys wsi Brzeźnik pragnie podziękować wszystkim sponsorom, którzy wsparli tegoroczne Dożynki Gminne, a byli to Irena i Krzysztof Michalczuk, Eugeniusz Jasiński, Jan Cołokidzi, Adam Kulczycki, Edward Rzeźwicki, Sylwester Jasiński i  Władysław  Jasiński, Sebastian Nieradka, Franciszek Jacenty, Koło Łowieckie „Nad Kwisą” Bolesławiec.

Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Brzeźnika, którzy zaangażowali się zarówno w przygotowania do imprezy, służyli pomocą podczas dożynek a także tuż po nich. Za wyjątkowe poświęcenie i wsparcie dziękuję: Alinie i Ludwikowi Skiba, Floriannie i Antoniemu Skiba, Lucynie Tomaszewskiej, Zbigniewowi Kozioł, Danucie Mocnej, Krystynie Zygmunt, Barbarze i Piotrowi Pająk, Pawłowi i Robertowi Wilk, Alinie i Janowi Zygmunt, Józefowi Stempak, Annie Rzeźwickiej, Monice Mosorka, Krystianowi Miżdal, Helenie Wójtowicz, Wiesławowi Matyjewicz, Weronice Tabor, Elżbiecie Kurek, Henrykowi Radzińskiemu, Damianowi Król, Zbigniewowi i Katarzynie Zioła, Barbarze Nieradka, Stanisławowi Kot, Małgorzacie Karasiewicz, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniku.

Krystyna Wójtowicz