IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wroł³awiu
ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 80 wydanego dnia 13.09.2017 o godz. 06:56
Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 15:34 dnia 13.09.2017 do godz. 02:00 dnia 14.09.2017
Przebieg: Prognozuje siê wyst¹pienie silnego wiatru o œredniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia ważności Ostrzeżenia.