W sobotę, 9 września, uroczyście oddano do użytkowania Dom Ludowy we wsi Krępnica. Wraz ze znajdującym się w sąsiedztwie boiskiem i placem zabaw tworzy tętniący życiem kompleks rekreacyjno-sportowy.

Otwarcie zgromadziło przed obiektem sporą grupę mieszkańców, dla który został on wybudowany. Jak podkreślił w swoim przemówieniu Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski, władze mają nadzieję, że będzie to zalążek do powstania w miejscowości Koła Gospodyń Wiejskich, a życie kulturalne oraz towarzyskie będzie skupiało się w tym miejscu.

Włodarz Gminy podziękował także wykonawcy robót - Firmie "Żuraw" pana Mieczysława Żurawia, którego reprezentował Tomasz Różnicki - kierownik robót. Specjalne słowa uznania skierowane zostały również do księdza Zbigniewa Karabana, który wspólnie z ówczesną sołtys - Lucyną Krzyśko osobiście zaangażowany był w proces zamiany gruntów kościelnych, niezbędnych do powstania kompleksu.

Przyszedł także czas na symboliczne przecięcie wstęgi przez Bogusława Uzieja - Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec, Andrzeja Dutkowskiego, Tomasza Różnickiego oraz Kamila Haniszewskiego - sołtysa wsi. Na ręce tego ostatniego przekazane zostały klucze do obiektu. Sołtys podziękował Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady za wsparcie oraz realizację inwestycji. Niezwykle zaskakującym elementem był krótki wierszyk napisany oraz przeczytany przez jedną z najmłodszych mieszkanek Krępnicy.

W końcu Dom Ludowy został poświęcony przez ks. Jacka Makówkę i otwarty dla wszystkich gości. Zaproszeni z uwagą obejrzeli przygotowaną wystawę, ukazującą kolejne etapy budowy obiektu oraz aktywność lokalnej społeczności, podczas Gminnych Dożynek czy Turnieju Wsi Gminy Bolesławiec. W holu obejrzeć można było również krótki film o miejscowości. Otwarcie było także niepowtarzalną okazją, by zobaczyć wszystkie zakamarki czy zajrzeć do sołtysówki. Na ręce sołtysa Radna Rady Gminy Bolesławiec - Rozalia Gajewska złożyła okazały upominek, który jak zaznaczyła - przyda się w każdym Domu Ludowym. Goście zostali także poproszeni o podpisanie się na pamiątkowej tablicy, która w przyszłości zawiśnie w obiekcie.

Na gości czekał także poczęstunek, a po nim rozpoczęła się zabawa taneczna, która własnie trwa i zapewne trwać będzie do późnych godzin nocnych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w uroczystość za jej przygotowanie - przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy przygotowywali poczęstunek. Mamy nadzieję, że Dom Ludowy w Krępnicy będzie tętnił życiem z taką intensywnością, jak podczas otwarcia.

Karolina Wieczorek