Od maja 2016 r. Gmina Bolesławiec realizuje projekt pn. „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 1 009 092,63 zł, z czego wkład własny Gminy Bolesławiec wynosi   15 %, tj.151 328,85 zł.

Celem projektu jest stworzenie uczniom warunków do nowoczesnej edukacji i wyrównania szans edukacyjnych poprzez stworzenie nowoczesnej, sprawnej, dobrze wyposażonej, dostosowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami pracowni TIK.

W ramach projektu do szkolnych pracowni  zakupiono: meble biurowe; przenośne komputery  wraz oprogramowanie dla każdego ucznia  i dla nauczyciela; pełny pakiet ochronny; szafki umożliwiające ładowanie i zarządzanie mobilnym sprzętem; tablice interaktywne z projektorem krótkoogniskowym; wizualizery przenośne; monitory interaktywne; sieciowe urządzenia wielofunkcyjne; drukarki atramentowe A3; kamery cyfrowe. Ponadto w każdej szkole wykonano wewnątrzszkolną sieć komputerową i sieć bezprzewodową. Dodatkowo do jednej z placówek (ZSP w Bożejowicach) zakupiono schodołaz dla uczniów     niepełnosprawnych.

Nowoczesne pracownie komputerowe powstaną w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym, Zespole Szkolno-Przedszkolny w Ocicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu, Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej.

Wszystkie sale będą wyposażone w sprzęt dostosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 września 2017 r.

Elżbieta Chojnacka

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg