Starosta Bolesławiecki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice".

Poniżej treść obwieszczenia:

PDFWAB.6740.2.101.2017.pdf (2,25MB)