IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 77 
Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Wa¿noœæ: od godz. 20:00 dnia 26.08.2017 do godz. 05:00 dnia 27.08.2017
Przebieg: Miejscami prognozuje siê burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.
Prawdopodobieństwo wyst¹pienia zjawiska: 70%
Uwagi: Brak.