Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

W Urzędzie Gminy Bolesławiec bezgotówkowo zapłacisz za:

  • wniosek o udostępnienie danych osobowych (pokój nr 6),
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy (pokój nr 6),
  • wydanie decyzji o wymeldowaniu (pokój nr 6),
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pokój nr 4),
  • wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (pokój nr 4),
  • zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pokój nr 4),
  • zaświadczenie o numerze porządkowym (pokój nr 4).

UG

kir_pod_mal.jpeg