Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r., aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Wydawane i przyjmowanie wniosków na nowy okres 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego – (500+) 
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)

Wnioski można składać osobiście, listownie, jak również za pomocą portalu „” 
a także poprzez systemy bankowe i ePUAP.

Mieszkańcy Gminy Bolesławiec  mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1a od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 tel. 75 732 14 58 lub 75 732 14 60.

Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących zasad przyznawania świadczeń od 1 sierpnia br. i na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jak również wzory druków do wykorzystania przy składaniu wniosków.
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1625_u/$file/1625_u.pdf

GOPS