Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie tradycyjnie już ogłasza Konkurs na Najpiękniejsze Dekoracje Dożynkowe. Zgłoś się już dziś!

Na zgłoszenia czekamy do 21 sierpnia, a wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie.

GOKiS

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE DOŻYNKOWE

1. Organizator

   Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

2. Warunki uczestnictwa

  1. udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gminy Bolesławiec,
  2. warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie domu/obejścia do konkursu w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. telefonicznie nr 782-450-211, e-mailem na adres: gokisbeata@wp.pl lub osobiście w sekretariacie GOKIS-u , Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b,
  3. dekoracja domu/obejścia itp. musi zachować trwałość min. do 27.08.2017 r.

3. Kryteria oceny

     Komisja konkursowa podczas oceny bierze pod uwagę:

         a)  nawiązanie do tradycji dożynkowej m.in. poprzez użycie naturalnych materiałów przyrodniczych,

         b)  trwałość,

c) sposób ekspozycji.

4. Ocena

Prace będą oceniane 24 sierpnia 2017 r. Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych w Brzeźniku w dniu 27 sierpnia 2017 r.

5. Informacje dodatkowe  

Wyniki konkursu będą podane także na stronie internetowej  www.gokis.boleslawiec.org