IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
OSTRZEŻENIE Nr 66
Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Wa¿noœæ: od godz. 18:30 dnia 22.07.2017 do godz. 01:30 dnia 23.07.2017
Przebieg: Obserwuje się i prognozuje wyst¹pienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. Komórki burzowe przemieszczaj¹ siêie z zachodu na wschód województwa
Prawdopodobieństwo wyst¹pienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.