Szanowni Państwo

Wraz ze stale rosnącą atrakcyjnością wsi Naszej Gminy zwiększyła się w ostatnich latach ilość nowych budynków i osiedli, a wraz z nimi pojawił się problem z numeracją porządkową widoczne szczególnie we wsi Ocice – jednej z większych w gminie. Ciągły i dynamiczny rozwój Gminy Bolesławiec skłania Nas, w oparciu o Państwa opinię, do rozważenia przeprowadzenia niełatwej operacji, jaką będzie uporządkowanie numeracji budynków poprzez wprowadzenie nazw ulic.

Zapraszamy zatem Państwa na konsultacje społeczne dotyczące Sołectwa Ocice, mające na celu wyrażenie opinii na temat nadania urzędowych nazw ulic w Państwa miejscowości, w tym w jej częściach tj. Kolonia Śliszów oraz Kolonia Pietruszka. Konsultacje te odbędą się w dniach od 3 do 19 lipca 2017 r. Do udziału w konsultacjach zapraszam osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie sołectwa Ocice.

Państwa opinie zostaną zebrane poprzez wypełnioną ankietę (link poniżej). Kończąc procedurę konsultacji społecznych odbędzie się zebranie w dniu 19 lipca o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Ocicach. Ankiety będzie można złożyć u sołtysa, w urzędzie gminy oraz podczas ww. zebrania. Każda upoważniona osoba może złożyć tylko jedną ankietę. Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie ich treści na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń.

Pliki do pobrania:

Maciej Burniak