Gmina Bolesławiec kolejny raz przystąpiła do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 305 964,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach zadania gmina planuje zlikwidować ponad 500 ton azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenów 229 nieruchomości.

Prace obejmować będą demontaż pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych oraz transport na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zadanie realizowane będzie przez firmę P.P.H.U. „eko-grunt” Wojciech Wieczorek z siedzibą przy ulicy Goleszowskiej nr 15/20, 43-300 Bielsko-Biała, która poczyni wszelkich starań, aby usuwanie tego odpadu było dla Państwa jak najmniej uciążliwe.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

 

Monika Krosondowicz-Babiasz