IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 52 wydanego o godz. 11:56 dnia 27-06-2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: woj. dolnośląskie
Stan obserwowany: W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim od godziny 16:30 miejscami obserwowane są burze. Najwyższe sumy godzinowe opadów zanotowano: w Paczynie-6,2 mm, Paprotkach- 5,5 mm, w Kudowie i Bukówce - 4,5 mm. Miejscami opady wykazują dużą intensywność,    w Boguszowie Gorcach zmierzono opad 3,4 mm w ciągu 10 min. Na zobrazowaniu radarowym obserwowany jest lokalnie grad. Znaczniejszych porywów wiatru nie zanotowano.
Przewidywany rozwój zjawisk: Komórki burzowe przemieszczają się na północ i stopniowo będą obejmowały cały obszar województwa.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.