24 czerwca na boisku sportowym w Bolesławicach odbył się Finał II Turnieju Wsi Gminy Bolesławiec. Udział w nim wzięło 20 miejscowości, a do finału dostały się Bolesławice, Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny i Łaziska. Eliminacje i półfinały trwały od stycznia do kwietnia.

Imprezę rozpoczął pokaz czirliderski w wykonaniu tancerek i tancerzy z finałowych drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja konkursowa w składzie: Andrzej Szwedo – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Maria Strojek – Główny Księgowy GOKiS i Janusz Cieśla – Dyrektor GOKiS.

Pierwszą konkurencją było strzelanie do celu karabinkami z kulkami z farbą i tutaj zdecydowanie najlepsi byli mieszkańcy Kraśnika Górnego. W następnej konkurencji przedstawiciele drużyn mogli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, ponieważ ich zadaniem było napisanie dyktanda, które było dość trudne. Najlepszy okazał się mieszkaniec Łazisk. Wiele trudności sprawiła uczestnikom na pozór łatwa konkurencja jaką był „slalom rowerowy”. Po jej zakończeniu okazało się, że najszybciej na rowerach jeździła drużyna z Kraśnika Górnego. Kolejnym zadaniem były zgadywanki. Jeden z zawodników opisywał słownie zwierzę lub roślinę, a pozostali mieli za zadanie odgadnąć nazwę. Wszyscy spisali się w tym zadaniu bardzo dobrze, wszystkie hasła zostały odgadnięte i o punktacji zadecydował wyłącznie czas. Następne dwie konkurencje obracały się wokół młotka i piły, a zawodnicy musieli wbić gwoździe i przepiłować belkę. Gwoździe jako takie nie sprawiły nikomu trudności, czego nie można było powiedzieć o pile. Tutaj źle rozpoczęte piłowanie skutkowało wydłużającym się czasem zakończenia konkurencji. Całkowicie innym wyzwaniem było rozłożenie namiotów ogrodowych na czas. O wykonanie zadania zostały poproszone całe drużyny. Nie wszystkie rurki zostały dobrze rozpoznane przez niektórych zawodników i nie pomogła nawet instrukcja w języku polskim. Umiejętnością planowania odległości i precyzją musieli się wykazać członkowie drużyn przy „wyścigu na skrzynkach”. Ostatnia konkurencją był „bieg z wiadrami” i przesypywanie piasku.

Po zliczeniu wszystkich punktów okazało się, że zwycięzcami turnieju są Bolesławice, które otrzymały czek na 10 000 zł (do zrealizowania na cele wsi), drugie miejsce wywalczył sobie Kraśnik Górny (7 500 zł), trzecie Łaziska (5 000 zł), zaś czwarte Kraśnik Dolny (3 000 zł). Pozostałe drużyny otrzymały odpowiednio: półfinaliści – 1 000 zł, zaś uczestnicy eliminacji po 500 zł.

Nagrody wręczali Wójt Gminy - Andrzej Dutkowski, Zastępca Wójta – Roman Jaworski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Grażyna Łucka oraz Andrzej Szwedo - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Turniej zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, który pragnie także gorąco podziękować mieszkańcom i Sołtysowi Bolesławic – Andrzejowi Kosiorowi za nieocenioną pomoc w rozkładaniu i składaniu sprzętu.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy zechcieli wziąć udział w II Turnieju Wsi Gminy Bolesławiec.

Beata Widera