O tym, że warto się uczyć słyszymy często od rodziców czy dziadków. Ale nie tylko najbliżsi doceniają ten wysiłek. Od lat Wójt Gminy Bolesławiec nagradza tych, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce.

Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec wręczone zostały w tym roku 71 stypendystom. Po raz pierwszy przyznawane są w dwóch kategoriach – za naukę oraz osiągnięcia artystyczne. W tym roku najlepsi uczniowie otrzymali stypendium w postaci jednorazowej gratyfikacji pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, a ich rodzice list gratulacyjny.

O tym, jak ważny jest to dzień i jak przyjemnie jest nagradzać tak zdolną młodzież, mówił Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, który wspólnie z Grażyną Łucką – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bolesławiec, Michałem Gajewskim – Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec,  Andrzejem Szwedo – Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Romanem Jaworskim – Zastępcą Wójta Gminy i Iwoną Przybylską – Sekretarzem Gminy składał stypendystom i ich rodzicom gratulacje.

Uczniowie, którzy zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, określonych uchwałą Rady Gminy Bolesławiec, uzyskali od 120 do 200 punktów otrzymali stypendium w wysokości 600 złotych, od 201 do 300 punktów – 1.000 złotych, a powyżej 300 punktów – 1.500 złotych. Natomiast stypendium za osiągnięcia w konkursach artystycznych wynosi 300 złotych. Ponadto uczniowie, którzy otrzymali stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce zgodnie z przedstawioną wyżej klasyfikacją punktową i zdobyli laury w konkursach artystycznych otrzymali dodatkowo 100 złotych do podanych wyżej kwot.

W roku szkolnym 2016/2017 aż siedmiu uczniów zdobyło najwyższe wyniki w nauce i reprezentowali swoje szkoły w różnorodnych konkursach. Są to Marta Szymula (osiągnęła bardzo wysoką średnią ocen zarówno z przedmiotów matematycznych jak i humanistycznych, jest laureatką XV Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego na etapie powiatowym i laureatką Powiatowego Turnieju Ortograficznego. Marta uzyskała zgodnie z regulaminem 320 punktów), Zofia Wojtowicz (osiągnęła bardzo wysoką średnią zarówno z przedmiotów matematycznych jak i humanistycznych, jest laureatką Powiatowego Turnieju Ortograficznego. Zosia uzyskała zgodnie z regulaminem 320 punktów), Emilia Turecka (osiągnęła bardzo wysoką średnią zarówno z przedmiotów matematycznych jak i humanistycznych, jest Laureatką Powiatowego Turnieju Wiedzy o sztuce i powiatowego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Emilka uzyskała zgodnie z regulaminem 325 punktów, a ponadto zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim), Magdalena Wilk (bardzo wysoka średnia ocen zarówno z przedmiotów matematycznych jak i humanistycznych, Laureatka Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II i Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego na etapie powiatowym. Magda uzyskała zgodnie z regulaminem 335 punktów), Oliwia Sas (najwyższa do uzyskania średnia ocen, tj. 6,0 oraz z egzaminu gimnazjalnego otrzymała ponad 95% punktów możliwych do uzyskania. Oliwia uzyskała zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów 340 punktów), Przemysław Sulich (zdobył 410 punktów osiągając najwyższą do uzyskania średnią ocen tj. 6,0, jest laureatem Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego – na etapie powiatowym, oraz z egzaminu gimnazjalnego otrzymał ponad 95% punktów możliwych do uzyskania) oraz Weronika Kaźmierczak (zdobyła 435 punktów osiągając bardzo wysoką średnią ocen zarówno z przedmiotów matematycznych jak i humanistycznych, jest laureatką Ogólnopolskiego konkursu Języka Angielskiego i Powiatowego Konkursu Języka Polskiego oraz z egzaminu gimnazjalnego otrzymała ponad 90% punktów możliwych do uzyskania).

Poza tym w gronie nagrodzonych znaleźli się również Natalia Mysiak, Brajan Tomaszewski, Katarzyna Rewińska, Natalia Remiszewska, Klara Łasica, Hanna Sas, Laura Drzewiecka, Nadia Maziarz, Fabian Sikora, Martyna Sobczyszyn, Zuzanna Lichorad, Wiktoria Zmitrukiewicz, Damian Kowalski, Mateusz Różnicki, Wiktoria Jędrzejczyk, Katarzyna Chwała, Oliwia Marks, Filip Golczyk, Igor Szerszunowicz, Nadia Kądziela, Wiktoria Tomczyk, Katarzyna Zeszutek, Adrianna Zeszutek, Klaudia Miżdal, Katarzyna Mrozik, Oliwia Cieślak, Żaneta Ratajczak, Magdalena Deberna, Emilia Turaczyk, Pola Dorosz, Hanna Krukar, Zofia Reguła, Zuzanna Rewińska, Izabela Kalenik, Eliza Różnicka, Daria Wyrębska, Karolina Chwała, Daniel Gil, Oliwia Gorczyca, Eryka Janiec, Karolina Mech, Kacper Gzubicki, Jakub Adamowicz, Maja Reguła, Weronika Domańska, Szymon Biegała, Anna Rudek, Aleksandra Kaźmierczak, Arleta Kozińska, Joanna Ośko, Magdalena Polańska, Julia Nowacka, Szymon Szal, Małgorzata Paszko, Kuba Chmyziński, Dominika Wróblewska, Krzysztof Turek, Krzysztof Ostrowski, Sebastian Groth, Natalia Rzatkiewa, Antoni Łasica, Andrzej Młyńczyk, Kamil Kuczyński oraz Pola Burczyk.

Tradycyjnie już Wójt Gminy podziękował także dyrektorem oświatowych placówek szkół miejskich i gminnych, bez pracy których sukcesy te nie byłyby możliwe.

O artystyczną oprawę Gali Stypendiów Wójta Gminy Bolesławiec zadbali bardzo zdolni uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie, którym podziękował włodarz gminy.

Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć, życząc im w tej chwili odpoczynku oraz udanych wakacji.

Karolina Wieczorek