Od dnia 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku odbędzie się wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska.

Wyłożenie to odbędzie się w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec w pokoju nr 4. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy urzędu.

W dniu 18 lipca 2017 roku w Sali Katechetycznej przy Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach w godz. 15.00 - 16.00 przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Ewentualne uwagi kierować można na piśmie do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Paweł Stadnicki

PDFPPO_MPZP_Łaziska_22062017.pdf (343,02KB)

RARPPZ_MPZP_Łaziska_30062017.rar (3,99MB)

PDFPPZ_POS_MPZP_Łaziska_30062017.pdf (399,66KB)