Na XXIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec, która odbyła się w dniu dzisiejszym 7 czerwca br., Radni podjęli osiem uchwał. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawił Wójt Gminy Andrzej Dutkowski. Sprawozdanie to podstawowy dokument służący do kontroli i oceny wykonania budżetu. Zawiera ono szczegółowe i kompletne informacje o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach gminy Bolesławiec.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rafał Janiec przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej rekomendując udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.

Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie Wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie.

Bogusław Uziej - Przewodniczący Rady Gminy  pogratulował Wójtowi i podziękował za zaangażowanie  w pracy zarówno kierownictwa jak i współpracowników urzędu, w celu wykonania szerokiego zakresu zadań na rzecz lokalnego społeczeństwa. Wójt  podziękował radnym, sołtysom i współpracownikom za owocną współpracę podkreślając, że jest to wspólny sukces.

Po udzieleniu absolutorium Wójtowi, Radni zrealizowali dalszy porządek obrad sesji.

Marzena Komarnicka