Możemy sobie zadać pytanie: Czym jest talent? Z pewnością każdy z nas zastanawiał się nad tym wielokrotnie. Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. Potrzeba także wielu godzin ciężkiej pracy, żeby go rozwinąć. Od kilku lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie propaguje się wśród podopiecznych ideę poszukiwania, rozwijania i pielęgnowania talentów. Wspiera się i promuje ich uzdolnienia z różnych dziedzin wiedzy i życia. Uważa się, że każde dziecko ma w sobie ten mały diamencik jakim jest talent. Należy go tylko odszukać i oszlifować. Szkoła należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz posiada Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. .

Jednym z elementów propagowania uzdolnień wśród uczniów jest Gminna Gala „Odkrywców Talentów” organizowana już po raz trzeci przez Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie dla dzieci z gminy.

Tegoroczna Gala Odkrywców Talentów, przeprowadzona, dzięki uprzejmości pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu - pani Beacie Domereckiej na deskach Teatru Starego w Bolesławcu była wyjątkowa. Pozwoliła wszystkim zgromadzonym na zapoznanie się z ogromną różnorodnością uczniowskich zdolności, a występującym dała możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

W prezentacji swych talentów wzięło udział 42 uczniówsześciu gminnych szkół, co stanowi dowód na to, iż szkoły gminne to miejsca niezwykłe, pełne pasji, w których rozwijają się wyjątkowi młodzi ludzie.

Na deskach teatru zaprezentowali się :

 • Martyna Bachusz i Wiktoria Skrabucha - uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Trzebienia,
 • zespól taneczny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Ocic w składzie: Maja Niedzielska, Daria Parcej, Ewelina Pik, Nikola Polakowska, Michał Borowski, Magdalena Ciaciek, Julia Flis, Maja Gajowska, Nikola Gajowska, Laura Kapuścińska, Joanna Kidoń, Aleksandra Król,
 • zespół w składzie: Martyna Kwaśniewska, Martyna Najdek, Noemi Kaczmarczyk, Wiktoria Szymańska, oraz grupa taneczna w składzie: Emilia  Turecka, Rebeka Frącz Weronika Domańska ze Szkoły Podstawowej z Dąbrowy Bolesławieckiej,
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny z Bożejowic – w składzie Jagoda Kurowska, Marcel Madziarz, Mateusz Różnicki, Julia Nowacka, Kacper Gabryszewski,
 • Sabina Ozga, Piotr Częstochowski, Wiktor Szymański, Michał Mazur, Jakub Jędrej, Adrian Dojnikowski, Tomasz Nenkin. ze Szkoły Podstawowej z Kraśnika Dolnego,
 • Alicja Tchorowska, Klaudia Pala, Katarzyna Mazurkiewicz, Kinga Kostecka, Aleksandra Plizga, Alicja Mytnik, Martyna Giza, które reprezentowały organizatora Zespół Szkolno-Przedszkolny z Kruszyna.

Wszyscy uczestnicy z rąk pana Romana Jaworskiego - Zastępcy Wójta Gminy Bolesławiec oraz pana Dariusza Kunaszko - dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa w gali oraz upominki ufundowane w równym stopniu przez Wójta Gminy Bolesławiec oraz Radę Rodziców ZSP w Kruszynie. Podziękowaniami zostali także uhonorowani nauczyciele, którzy przygotowali uczniów.

Koordynatorem i  organizatorem gali była pani Marzanna Gal – lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień ZSP w Kruszynie.

Swoją obecnością galę zaszczycili :

 • Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec- Pan Roman Jaworski,
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec - Pani Grażyna Łucka,
 • p.o Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół – Pani Zofia Kojder,
 • Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Pani Beata Domerecka,
 • Przewodnicząca Kola Gospodyń Wiejskich z Kruszyna - Pani Irena Szoka.

Oraz dyrektorzy szkół, które wzięły udział w III Gminnej Gali „Odkrywców Talentów”:

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach – Pani Anna Rudzik,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej – Pani Lilia Liszcz,
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym – Pani Krystyna Myszkun,
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu – Pani Beata Sasak,
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach – Pan Dariusz Wojtowicz,
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie – Pan Dariusz Kunaszko.

Na widowni nie zabrakło rodziców, uczniów, nauczycieli, którzy entuzjastycznie nagradzali oklaskami wszystkich wykonawców.

W swoim podsumowaniu III Gminnej Gali „Odkrywców Talentów” zastępca Wójta – Roman Jaworski, podziękował wszystkim uczestnikom za udział. Wyraźnie podkreślił, że warto jest inwestować w dzieci, u których zawsze  poszukuje się mocnych stron i je wzmacnia. Głos zabrała również Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, która podkreśliła, że takie inicjatywy są mile widziane w placówce, którą kieruje.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie jeszcze raz podziękował wszystkim za udział, zapraszając jednocześnie w przyszłym roku na IV Gminną Galę „Odkrywców Talentów.”

Marzanna Gal