Każdy mieszkaniec gminy Bolesławiec, chcący pozbyć się takich odpadów problemowych, może je przywieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Łące 2P (naprzeciwko marketu budowlanego). W każdy wtorek, czwartek i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00 można przywieźć tam odpady komunalne, które przyjęte zostaną bezpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Wystarczy wziąć ze sobą dokument, potwierdzający: adres zamieszkania w Gminie Bolesławiec lub wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

Ulotka PSZOK:

 

Wykaz odpadów oraz procedura przyjęcia odpadów na PSZOKu w Łące: