Informacja dla Rolników

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu

Z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu w nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 kwietnia 2017 r. przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób przyzagrodowy, o obowiązku zgłaszania drobiu na potrzeby własne bez względu na ilość utrzymywanych ptaków. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a lub telefonicznie w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku tel. 75 730 10 86.

Drób należy utrzymywać na ogrodzonych wybiegach, karmić i poić należy pod dachem .

W przypadku kaczek i gęsi zabroniony jest dostęp do zbiorników wodnych.

Właściciele drobiu zobowiązani są do wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób.

Paszę dla drobiu należy chronić przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków.        

 

                                                                                                 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

                                                                                                                 W BOLESŁAWCU